Paardencoaching

Paardenkracht voor kinderen

Er komt tegenwoordig heel veel af op onze kinderen. Er moet vaak op hoog niveau gepresteerd worden, regelmatig komt het zelfvertrouwen daarbij in het gedrang. Voor kinderen is het van waarde als ze meer voor zichzelf op durven te komen, in een maatschappij die veel van ze vraagt.

Kinderen vinden het soms lastig om met hun emoties om te gaan of beter gezegd; deze in de hand te houden. Kortom, de druk en spanning bij kinderen kan hoog oplopen en daardoor zitten ze niet lekker in hun vel.

Paardencoaching helpt kinderen weer kracht in zichzelf te vinden. Paarden oordelen niet, en kunnen kinderen helpen over bepaalde onzekerheden heen te komen. Ook onzekerheden die zijn ontstaan door bepaalde heftige gebeurtenissen in het leven van het kind. Paarden spiegelen de emoties van het kind en geven antwoord op vragen die een kind bezighoudt.

Meestal zijn er vijf sessies nodig met kinderen en dat ziet er als volgt uit:

Kennismaking: wie is het kind, wie is de pony en wie is Karin?

Emoties: we werken met kleuren i.c.m. emoties.

Veilige ruimte: wie mag er wel of niet in jouw veilige ruimte?

Balans

Afronding + thema's herhalen waar nog behoefte aan is.

Lees verder over waarom paardencoaching voor kinderen zo goed werkt: artikel 5 redenen waarom paardencoaching voor kinderen werkt.

Is er een thema waar jouw zoon of dochter wel wat hulp bij kan gebruiken? Neem contact op om je vraagstuk voor te leggen.

 

Back to top
Welcome

Organic products

Advertising is the way great brands get to be great brands prospectum sociis natoque.
Follow and socialize with us